Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

OLIN-studierna

I Norrbotten pågår sedan 1985 en väl uppbyggd kliniskt epidemiologisk forsknings-verksamhet om astma, allergier, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och obstruktivt sömn-apnésyndrom (OSAS), benämnd Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN). OLIN-studierna, som nu är inne på sitt 25:e år, har hittills resulterat i nio doktorsavhandlingar och över 100 artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Därutöver ingår OLIN-data i ytterligare fem avhandlingar. Forskningen bedrivs i fyra forskningslinjer; 1/ astma och allergi bland vuxna, 2/ astma och allergi bland barn och ungdomar, 3/ KOL och OSAS samt 4/ en ny fjärde forskningslinje om hälsoekonomi. Totalt har mer än 50 000 individer i åldrarna 7-90 år medverkat alltsedan studiernas start och mer än hälften av dessa personer ingår i longitudinella studier.

Metoderna för forskningen innefattar fr.a. longitudinella studier av representativa urval av befolkningen för studier av incidens (nyinsjuknande), remission (tillfrisknande) och relaps (återinsjuknande) i sjukdom samt risk- och ”frisk”-faktorer. Tvärsnittsstudier för mätning av trender av prevalens görs med rimliga tidsintervall. Fall-referensstudier genomförs också för besvarande av mer avgränsade frågeställningar. OLIN-studierna har utvecklat en enkät som täcker in både astma och KOL och som använts i studier i flera länder. Dessutom har inom ramen för OLIN-studierna metoder utvecklats för klinisk epidemiologisk forskning, och de kliniska undersökningsmomenten utgör i dag hörnpelarna i forskningen. Nationellt och fr.a. omfattande internationellt samarbete pågår med forskare från länder som Nya Zeeland, Indonesien och Vietnam i öster till USA i väster. OLIN-studierna är också väl representerade inom ramen för European Respiratory Society´s verksamhet.

Forskningsverksamheten är till organisationen ett nätverk med basen vid Norrbottens läns landsting med lokaler i anslutning till Landstingshuset och Stadsvikens vårdcentral i centrala Luleå samt en filial i Boden vid Björkskatans vårdcentral. Den kliniska patientverksamhet som utgör en del av forskningen inom OLIN sker i samverkan verksamhetsområde medicin, sektionen för lungmedicin och allergologi vid Sunderby Sjukhus, Luleå. Huvuddelen av personalen har sina anställningar vid Norrbottens läns landsting. I OLIN-studiernas nätverk ingår forskare från flera universitet, för närvarande från Umeå Universitet, Göteborgs Universitet, Karolinska Institutet och Luleå Tekniska Universitet. Till OLIN-studierna är knutet ett nordiskt vetenskapligt råd bestående av 20 professorer och docenter, varav flertalet från Sverige där alla universitet (utom Linköping) är representerade.

Ledningsgruppen för OLIN-studierna utgörs av docent Eva Rönmark, hälso- och sjukvårds-avdelningen vid Norrbottens läns landsting, tillika lektor vid Umeå Universitet, med dr/över-läkare Anne Lindberg, sektionen för lungmedicin och allergologi vid Sunderby Sjukhus, och professor Bo Lundbäck, Institutionen för Medicin/Krefting Research Centre vid Göteborgs Universitet. Eva Rönmark är huvudansvarig, tillika forskningschef för OLIN-studierna. Viktigaste finansiärer är för närvarande Vetenskapsrådet, Hjärt-lungfonden, Norrbottens läns landsting, Umeå Universitet tillsammans med de fyra Norrlands-landstingen genom ”Visare Norr” och ALF-medel, samt Astma-Allergiförbundet.

(OLIN-studiernas hemsida ligger för närvarande nere men kopplas inom kort till nätet.)

samarbetsmöte med OLIN-studien

Möte med OLIN-gruppen

Den 12 nov. -09 kom personer ur OLIN-studien till KRC för ett samarbetsmöte

möte med personer ur Olin-studien
Sidansvarig: Marie Megitt|Sidan uppdaterades: 2009-11-17
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://krefting.gu.se/om_krefting_research_centre/organisation/samverkan/olin_studierna/
Utskriftsdatum: 2019-12-10