Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

OLIN-studierna

I Norrbotten pågår sedan 1985 en väl uppbyggd kliniskt epidemiologisk forsknings-verksamhet om astma, allergier, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och obstruktivt sömn-apnésyndrom (OSAS), benämnd Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN). OLIN-studierna, som nu är inne på sitt 25:e år, har hittills resulterat i nio doktorsavhandlingar och över 100 artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Därutöver ingår OLIN-data i ytterligare fem avhandlingar. Forskningen bedrivs i fyra forskningslinjer; 1/ astma och allergi bland vuxna, 2/ astma och allergi bland barn och ungdomar, 3/ KOL och OSAS samt 4/ en ny fjärde forskningslinje om hälsoekonomi. Totalt har mer än 50 000 individer i åldrarna 7-90 år medverkat alltsedan studiernas start och mer än hälften av dessa personer ingår i longitudinella studier.

Metoderna för forskningen innefattar fr.a. longitudinella studier av representativa urval av befolkningen för studier av incidens (nyinsjuknande), remission (tillfrisknande) och relaps (återinsjuknande) i sjukdom samt risk- och ”frisk”-faktorer. Tvärsnittsstudier för mätning av trender av prevalens görs med rimliga tidsintervall. Fall-referensstudier genomförs också för besvarande av mer avgränsade frågeställningar. OLIN-studierna har utvecklat en enkät som täcker in både astma och KOL och som använts i studier i flera länder. Dessutom har inom ramen för OLIN-studierna metoder utvecklats för klinisk epidemiologisk forskning, och de kliniska undersökningsmomenten utgör i dag hörnpelarna i forskningen. Nationellt och fr.a. omfattande internationellt samarbete pågår med forskare från länder som Nya Zeeland, Indonesien och Vietnam i öster till USA i väster. OLIN-studierna är också väl representerade inom ramen för European Respiratory Society´s verksamhet.

Forskningsverksamheten är till organisationen ett nätverk med basen vid Norrbottens läns landsting med lokaler i anslutning till Landstingshuset och Stadsvikens vårdcentral i centrala Luleå samt en filial i Boden vid Björkskatans vårdcentral. Den kliniska patientverksamhet som utgör en del av forskningen inom OLIN sker i samverkan verksamhetsområde medicin, sektionen för lungmedicin och allergologi vid Sunderby Sjukhus, Luleå. Huvuddelen av personalen har sina anställningar vid Norrbottens läns landsting. I OLIN-studiernas nätverk ingår forskare från flera universitet, för närvarande från Umeå Universitet, Göteborgs Universitet, Karolinska Institutet och Luleå Tekniska Universitet. Till OLIN-studierna är knutet ett nordiskt vetenskapligt råd bestående av 20 professorer och docenter, varav flertalet från Sverige där alla universitet (utom Linköping) är representerade.

Ledningsgruppen för OLIN-studierna utgörs av docent Eva Rönmark, hälso- och sjukvårds-avdelningen vid Norrbottens läns landsting, tillika lektor vid Umeå Universitet, med dr/över-läkare Anne Lindberg, sektionen för lungmedicin och allergologi vid Sunderby Sjukhus, och professor Bo Lundbäck, Institutionen för Medicin/Krefting Research Centre vid Göteborgs Universitet. Eva Rönmark är huvudansvarig, tillika forskningschef för OLIN-studierna. Viktigaste finansiärer är för närvarande Vetenskapsrådet, Hjärt-lungfonden, Norrbottens läns landsting, Umeå Universitet tillsammans med de fyra Norrlands-landstingen genom ”Visare Norr” och ALF-medel, samt Astma-Allergiförbundet.

(OLIN-studiernas hemsida ligger för närvarande nere men kopplas inom kort till nätet.)

samarbetsmöte med OLIN-studien

Möte med OLIN-gruppen

Den 12 nov. -09 kom personer ur OLIN-studien till KRC för ett samarbetsmöte

möte med personer ur Olin-studien
Sidansvarig: Marie Megitt|Sidan uppdaterades: 2009-11-17
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?