Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

West Sweden Asthma Study (WSAS)

West Sweden Asthma Study är namnet på den strategiska satsningen vid Krefting Research Centre (KRC). Studiens huvudfinansiär är Herman Kreftings stiftelse för allergi- och astmaforskning / VBG GROUP Centrum för astma- och allergiforskning. Studien omfattar flera delstudier och griper dessutom in i flera samverkande internationella och nationella projekt. Internationellt gäller det främst det av EU stödda GA2LEN-projektet, European Community Respiratory Health Survey (ECRHS) och dess Nordiskt-Baltiska Respiratory Health in Northern Europe (RHINE) och FinEsS-studierna i Finland, Estland och Sverige. Bilateral internationell forskningssamverkan förekommer dessutom. I Sverige sker forskningssamverkan framförallt med OLIN-studierna och med Västra Götalands barn-studien förutom de projekt som helt eller delvis finansieras av KRC. Flera forskare är inbegripna och i särskild bilaga (Forskarteam inom ramen för WSAS) namnges de personer som är ansvariga för olika delmoment.

West Sweden Asthma Study har flera syften. I det kortsiktiga perspektivet är syftet att undersöka om astma och symtom från luftvägar samt allergisk rinit fortfarande ökar i samhället. I det mer långsiktiga perspektivet är syftet att finna väldefinierade och kliniskt relevanta huvudfenotyper, eller undergrupper, av astma. Astma är en heterogen sjukdom, egentligen ett syndrom, bestående med flera sjukdomsgrupper som har olika klinisk bild, olika prognos, olika riskfaktormönster och som svarar olika på behandling. Kunskaperna om huvudfenotyper är fortfarande ytterst begränsade och fragmentariska. Det är av stor betydelse för patienterna med astma att få en snabb diagnos och komma i åtnjutande av en relevant och för var och en korrekt behandling. För att kunna genomföra fenotypning av astma krävs dels en stor statistisk styrka så att det man finner inte förklaras av en slump, och dels krävs en god representativitet, d.v.s. att personerna med astma motsvarar astman i samhället.

Den initiala fasen var en stor enkätstudie där urvalet utgjordes av 30 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 16-75 år i Västra Götaland. Över 18 000 personer besvarade den omfattande enkäten. En särskild bortfallsstudie genomfördes bland ett urval av dem som inte besvarade enkäten. Två originalartiklar är redan publicerade från enkätstudien och bortfallsstudien, och ytterligare arbeten är insända till vetenskapliga tidskrifter för bedömning avseende publicering.

Studiens andra fas utgörs av omfattande kliniska undersökningar. Nu pågår dessa undersökningar av ett slumpurval om 2 000 personer som besvarat enkäten samt av samtliga personer som uppgett att de har astma. Totalt inviteras cirka 3600 personer till de kliniska undersökningarna. Studiedesign och metoder beskrivs mer utförligt i separat bilaga. Flera delprojekt ingår. Ansvariga för dessa framgår i separat bilaga.
Den tredje fasen har planerats och består av avancerade laborativa studier om inflammationen vid astma och om proteomik, baserade på resultat från den nu pågående kliniska fasen. Dessa studier är nödvändiga, inte minst för en framgångsrik fenotypning.
I ett senare skede tillkommer genetiska studier.

Patient - lungundersöks
Sidansvarig: Eva-Marie Romell|Sidan uppdaterades: 2010-02-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://krefting.gu.se/forskning/west_sweden_asthma_study/
Utskriftsdatum: 2018-01-21